Werkwijze

Hoe werken wij?

Heel praktisch: elke woensdagavond van 20.00 tot ca. 22.00 uur. We komen bijeen in ons mooie logegebouw aan de Van Persijnstraat 9 in Amersfoort. In de zomermaanden werken we niet.

Logegebouw Amersfoort

Wie zijn wij?

Wij zijn de circa 40 leden van de loge Jacob van Campen, mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. Als vrijmetselaar hebben wij hoogstaande idealen, die we lang niet elke dag waarmaken. We zijn gewone mensen, met de daarbij behorende  zwakheden en eigenaardigheden.

Bijeenkomsten

Er zijn twee soorten bijeenkomsten, die we “comparities” en “open loges” noemen. De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden en andere vrijmetselaren. Soms worden informele bijeenkomsten gehouden met een externe spreker die geen vrijmetselaar is. Twee keer per jaar beleggen we een openbare bijeenkomst, waar buitenstaanders een indruk kunnen krijgen hoe het er bij ons aan toegaat.  

Comparitie

Een comparitie lijkt op een bijeenkomst van andere verenigingen: binnenlopen tussen half acht en achten, kopje koffie, huishoudelijk gedeelte en dan meestal een verhaal (dit noemen wij een bouwstuk) van één van de leden over het jaarthema, of over een onderwerp dat hem bijzonder bezig houdt. Tussen negen uur en half tien pauze, daarna vragen aan de spreker en een gesprek over zijn verhaal. Dan rond tien uur einde van het officiële gedeelte en napraten met een drankje.

Bijzonder aan onze bijeenkomsten is de inhoud van de voordrachten: het moet iets vertellen over de spreker zelf en over de vrijmetselarij. De term comparitie verwijst naar het Franse ‘comparaître’ te weten: verschijnen. In een comparitie verschijnen de leden voor elkaar. Na de pauze wordt er gecompareerd: we discussiëren niet over standpunten, we stellen vragen ter verduidelijking of aanvulling van de voordracht en we leggen onze mening naast, niet tegenover, die van de ander.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Voorhof, de vergaderzaal, waar ook de bar is en waar we na de open loges samen eten.

Voorhof

Open Loges

Open Loges vinden plaats bij vaste gelegenheden, zoals de opening en sluiting van het werkjaar, de winter zonnewende en telkens wanneer een lid wordt ingewijd tot leerling, bevorderd tot gezel of verheven tot meester vrijmetselaar. Die bijeenkomsten vinden plaats in de werkplaats, ook wel Tempel genoemd, een aparte ruimte die is ingericht voor de uitvoering van onze ritualen. Bij die rituelen wordt op zinnebeeldige wijze het onderwerp van de bijeenkomst, bijvoorbeeld de inwijding, tot uitdrukking gebracht.

Tempel

We kleden ons daarvoor in rokkostuum, met een schootsvel en witte handschoenen. Na afloop van het ritueel gaan we naar de Voorhof, dan is er een korte pauze en daarna eten we gezamenlijk. Daardoor wordt het wel iets later dan bij comparities, rond elf uur.