Wat beweegt ons?

Wat voor mannen zijn wij,  leden van loge Jacob van Campen? En wat heeft ons bewogen om lid te worden van de vrijmetselarij en van onze loge in het bijzonder?

Wij hebben vooral gemeen dat wij willen werken aan onze persoonlijke ontwikkeling. En dat niet op ons zelf, ieder voor zich, maar samen met anderen, en met name samen met andersdenkenden. Wat wij zochten – en vonden – was een omgeving die zonder dogma’s openstaat voor elke levensbeschouwing. Een omgeving waar een ieder gelijkwaardig is en waar met respect met elkaar wordt omgegaan.

Op die manier kun je samen optrekken en tezamen zoeken naar meer kennis en wijsheid over jezelf en je relatie met anderen en de wereld om ons heen. Hoe geef je betekenis aan je leven? Hoe verdiep en verbreed je jezelf? Zelfkennis is de beste manier om jezelf te verbeteren.

Wat vonden wij?

Wat wij gevonden hebben is een veilige omgeving, een plek waar we ons kwetsbaar kunnen opstellen zonder op onze persoonlijke ideeën te worden afgerekend. Je draagt iets bij en je neemt iets mee. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn: je leert wel elkaar en elkaars afwijkende standpunten te respecteren en te waarderen. Door vrijelijk te kunnen praten, ook over soms gevoelige zaken, heb je de kans je eigen opvattingen ter discussie te stellen en je af te vragen waaraan jezelf kunt werken.

De broederschap die ontstaat door deze gezamenlijke arbeid geeft een veilig gevoel, waar je weet dat je op elkaar kunt vertrouwen. Daardoor voel je je thuis. En daardoor vinden wij binnen de loge de nodige rust met onszelf en met anderen.

Meer lezen? Zie de Getuigenissen onder de tab Meer informatie.