Lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor vrije mannen van goede naam die 18 jaar of ouder zijn. “Vrij” betekende oorspronkelijk vrij geboren, geen slaaf of lijfeigene; tegenwoordig wordt het opgevat als “vrij van dogma’s en vooroordelen.”  “Van goede naam” spreekt voor zichzelf: een vrijmetselaar moet een goede reputatie hebben. Daarom wordt de lijst met kandidaten in alle loges in Nederland voorgelezen, zodat ieder lid die iets ten voor- of nadele van de kandidaat weet, dit op passende wijze kan melden.

Een ieder kan zich aanmelden, de Vrijmetselarij doet niet aan ledenwerving en je hoeft niet te worden gevraagd. Na de aanmelding volgt een uitgebreide procedure, waarin met de kandidaat verschillende gesprekken plaatsvinden over de redenen en achtergronden van zijn aanmelding. Ook wordt hem gevraagd een levensbeschrijving op te stellen. De kandidaat krijgt tijdens de procedure veel informatie , maar hij kan geen bijeenkomsten bijwonen om de sfeer te proeven.

Inwijding

Wanneer de procedure is afgerond volgt de inwijding tot leerling-vrijmetselaar met een ritueel in de werkplaats. Dat ritueel kun je zonder veel moeite op internet vinden, maar het is mooier om de inwijding zonder kennis vooraf mee te maken. 

Gebruikelijk is dat men één jaar leerling is. In die tijd kun je kennis maken met de loge, de leden en de vrijmetselarij. Er vindt regelmatige instructie plaats door ervaren vrijmetselaars, maar van de leerling wordt ook verwacht dat hij zelf kennis verwerft door te lezen, andere loges te bezoeken en deel te nemen aan de werkzaamheden van de loge.

Vervolg

Na een jaar volgt dan normaliter de bevordering tot gezel-vrijmetselaar en na nog een jaar de verheffing tot meester-vrijmetselaar. Het leerproces gaat in die tijd gewoon door; ook de meester-vrijmetselaar zal blijven onderzoeken, leren en werken aan zichzelf.  “Elke vrijmetselaar blijft altijd leerling” zeggen wij.

Wat kost het?

De contributie bij Jacob van Campen bedraagt € 375 per jaar. Daarnaast komen nog de kosten van koffie en drankjes, van de gezamenlijke maaltijden à € 8 drie tot zes keer per jaar, en van het deelnemen aan excursies, zoals bezoeken aan zusterloges in Engeland en Duitsland. Bij de comparities wordt gecollecteerd voor een goed doel. Tenslotte moet je een rokkostuum aanschaffen, als je dat niet hebt.

Meer informatie

Meer informatie wordt graag verstrekt door onze Voorlichter. Zie tab Contact.