Arbeidstafel

Kalender van bijeenkomsten van de Loge Jacob van Campen. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor vrijmetselaren, tenzij anders vermeld.

De arbeidstafel wordt niet gepubliceerd. Visiteuren kunnen contact opnemen met onze Secretaris (email: secretaris.jacob.van.campen@gmail.com)