Arbeidstafel

Kalender van bijeenkomsten van de Loge Jacob van Campen. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor vrijmetselaren, tenzij anders vermeld.

Gedurende de corona beperkingen komt Loge Jacob van Campen digitaal bijeen en wordt de arbeidstafel niet gepubliceerd. Visiteuren kunnen contact opnemen met onze Secretaris (email: secretaris.jacob.van.campen@gmail.com)