ANBI informatie

Bank: NL04 RABO 0162 127723 t.n.v. Loge Jacob van Campen
Kamer van Koophandel Amersfoort nr: 506106
RSIN nr: 815620743

Doel, missie en beleidsplan van de Orde van Vrijmetselaren

zie: www.vrijmetselarij.nl/ANBI-Info

Financieel jaarverslag van Loge Jacob van Campen