Bouwstuk: Zijn we het dan nergens over eens?

In dit korte bouwstuk vertel ik wat de VM mij heeft gebracht. Een van de grote pluspunten vind ik dat we het over heel veel zaken niet eens zijn. Dat ga ik verderop in mijn bouwstuk wat toelichten.

Allereerste even kort over mijzelf en hoe het komt dat ik me thuis voel bij de VM waar we het “nergens” over eens zijn.

Dan geef ik mijn persoonlijk invulling op vier vlakken die voor mij belangrijk zijn;

  • Dat is de comparitie
  • En de contacten tussen de broeders onderling
  • De gezelligheid
  • De ritualen

Mijzelf

Ik ben een man van 52 jaar. Geboren in Amersfoort. Getrouwd en twee kids. Drukke baan. Mijn interesses vliegen van hot naar her. Vechtsport, alchemie, esoterie, de invloed van rituelen op mensen. Ik vind mijzelf redelijk rationeel. Om daaraan tegenwicht te bieden, kies ik er voor om activiteiten te ondernemen die buiten het rationele vallen. Als voorbeeld Reiki, en sjamanistisch reizen. U merkt wel; ik ben een zoeker.

Waarin ik me thuis voel, is dat we het binnen de VM over veel zaken niet eens zijn. Ik noem een  voorbeeld. In de tempel, of werkplaats, over deze benaming zijn we het onderling al niet eens. Daar heb ik een gesprek over gehad met een broeder. Het ging over het boek der wijsheid. Nu ligt er bij ons op de zuivere kubiek als boek der wijsheid een bijbel. Ik gaf aan dat er ook bijvoorbeeld een boek met lege bladzijden kan liggen, of de koran of de upanishads vanuit het hindoeïsme. Wijsheid is universeel denk ik dan. Hij was dat niet met me eens. Maar wat voor mij zo belangrijk is, is dat het niet eens zijn prima is. Hij heeft zijn visie erop en ik de mijne. Ik heb interesse in waarom hij dat vindt. En hij waarom ik dat vind. En we blijven het niet eens. Maar ik zie zijn gedachtegang en hij de mijne.

Waar kunnen we het WEL over eens zijn, in citeer uit onze beginselverklaring;

Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd.

De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving.

De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als “Opperbouwmeester des Heelals”.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Einde citaat.

De comparitie

Als een broeder een bouwstuk voordraagt (zoals ik dat nu doe), is dat meestal van persoonlijke aard. Over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van alchemie, filosofie tot de beleving van de ritualen, een bouwstuk aan de hand van fotografie, of wat hem is overkomen en hoe hem dat geraakt heeft tot een korte levensloop. Of we nodigen een externe spreker uit die bijvoorbeeld een lezing houdt over de ontwikkeling van het godsbeeld over de eeuwen heen.

Voor mij is de essentie van een bouwstuk dat er een persoonlijke beleving of een reflectie in zit. Wat doet het onderwerp met jou? Heb je er iets aan gehad? Brengt het je verder in het leven, wat doet het voor jou? Het spuien van kennis is mooi, maar voor mij zit de kern in wat het dus voor iemand betekent het gevoel, de emotie of de houding ten opzichte van het onderwerp.

Of een broeder geeft een eigen visie op een deel van onze ritualen. Die zijn zeer rijk aan mogelijkheden om na te denken en te reflecteren. Dit zijn allemaal onvergelijkbare zaken. Teksten waarbij we de spreekwoordelijk omgevallen boekenkast gebruiken is niet nodig. Het hoeft geen wetenschappelijk gestoeld bouwstuk te zijn.

Het gaat er dus wat mij betreft om dat jij jezelf doet kennen. Wie ben je en wat houdt je bezig. Als dat er niet in zit, krijg je wat mij betreft een lezing. Dat is meer een opsomming van feiten.

Na een korte pauze krijgen we de gelegenheid om vragen te stellen over het opgeleverde Bouwstuk. En hier zit voor mij een belangrijk punt. We compareren, dus we vergelijken en leggen meningen naast elkaar. Ook stellen we vragen ter verduidelijking. Het past ons niet om een oordeel te vellen over de opgeleverde arbeid. Je krijgt geen 7 of een 5.

Wat mij betreft, is er geen plaats voor een broeder die mij even gaat vertellen hoe het zit.

Iedere week een totaal andere insteek of beleving die we hier delen. Wij komen met z’n allen iets halen en we komen iets brengen. Wat dat precies is, is voor een ieder persoonlijk.

De contacten tussen de broeders onderling

Zonder moeilijke verhalen op te hangen gaat het ook voor mij over persoonlijke contacten. Voor mij telt leeftijd of wie jij “Buiten” bent helemaal niet. We zijn allemaal mensen die zoeken naar het licht. We maken fouten, we krijgen krassen op onze ziel, het leven zit mee en het leven zit tegen. Wat mij troost en steun geeft is dat ik, en nogmaals dit is echt mijn persoonlijke beleving, er niet alleen voor sta. Ik kan mijn zorgen of problemen delen. De loge geeft ook bescherming. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat ik als enig kind ben opgegroeid?

Wij als VM staan niet direct 10 rijen dik klaar om alles op te lossen. Nee, we luisteren naar elkaar , delen ervaringen en kunnen een mogelijke richting aangeven.

Ik vind dat een ieder zijn eigen levenspad loopt. En op dat levenspad kom ik genoeg zaken teken waar ik over struikel. Dat is mijn leerschool. Onze broederschap haalt de zaken waar we over struikelen niet weg. Maar we helpen om deze zaken te zien. En te herkennen. En de broeder zelf de levensles eruit te laten halen.

En ja, dan volgt er een volgend struikelblok. Zo is het leven, toch?

De gezelligheid

Een paar maal per jaar vieren wij een aantal feesten. We komen bij elkaar, met de partners en hebben een gezellige avond. Of we gaan naar een broederloge in Duitsland of Engeland. Zij hebben weer een hele andere beleving van de VM. Maar ook hier geweldige contacten en gesprekken. Ik merk, als ik met een onbekende broeder spreek, dat we direct een paar stappen in de kennismaking kunnen overslaan. We hebben allemaal dezelfde ritualen ondergaan en dat schept een band en geeft verdieping. Ook met een broeder die je niet kent.

En dan de ritualen

Het mooiste voor het laatst? Ook daar verschillen we van mening. De VM is een inwijdingsgenootschap. Met symbolen en ritualen en voorstellingen geven we handvatten voor ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. De ritualen leveren een “taal” waarin we ons kunnen uitdrukken. Waarbij de handeling of het symbool hetzelfde is, maar de lading die jij er zelf aan geeft weer anders.

Een voorbeeld; de OBDH, wie of wat is dat ? God? Allah, boeddha, de natuurkracht? Dit symbool bevat voor een ieder van u, en mij een eigen betekenis. We praten over één symbool en onderzoeken samen welk waarde en betekenis ieder mens hier aan geeft. Ieder op zijn eigen wijze.

Eenmaal opgenomen heb je iets moois beleefd. Die beleving is zeer persoonlijk. Ik vergelijk het met het uitleggen aan iemand die geen kinderen heeft, wat de liefde voor ouders aan hun kinderen is. Wat je voelt bij de geboorte van je kind. Daar schieten wat mij betreft woorden te kort. Zo ook met de beleving van de ritualen.

In de ritualen zitten verschillende lagen. Je kan de handelingen feitelijk beschouwen. Wat gebeurt er en wat zie je? De letterlijke betekenis. Dan zijn er de symbolen. Die hebben een letterlijke verschijningsvorm en een achterliggende betekenis. En die betekenis kan voor iedere vrijmetselaar weer wat verschillen. Ook hier is er ruimte voor onderzoek en het ontwikkelen van je eigen gedachten over de rituelen en handelingen en symbolen.

Onze rituelen hebben een diepe indruk op mijn gemaakt. Ze draaien wat mij betreft om de drie levensvragen die sinds de mens kan denken al worden gesteld;

  • Wie ben ik
  • Wat is mijn rol hier
  • en waar ga ik naar toe.

Ik wil afsluiten hoe ik met deze rituelen en symbolen omga. Stel ik zeg aan jullie; kijk eens naar voorwerpen in deze ruimte die van metaal zijn gemaakt? Dan pas focus je je op de spullen in de vitrines of de vazen die aan de wand hangen.  Of de koffielepeltjes op de schotel. Als een broeder mij attent maakt op een stukje in het ritueel, dan focus ik hier op en wil meer weten van dit stukje. Of de diepere laag ontdekken. Daarom is ieder ritueel dat je ziet, en ik ben mee dan 10 jaar lid van deze loge, nooit saai of denk je van dit heb ik al gezien.

Ik heb nu mijn persoonlijke beleving gegeven wat de vrijmetselarij mij allemaal brengt. Als u straks aan andere broeders dezelfde vraag stelt, dan ontstaat het gesprek.  En met het uitwisselen van gedachten worden we beiden rijker.