Bibliotheek

In het logegebouw bevindt zich een maconnieke bibliotheek.
Tijdens de logebijeenkomsten zorgt de bibliothecaris van de betreffende loge dat de bibliotheek open is.

Catalogus

De catalogus is gemaakt in een Excel spreadsheet. Deze is hieronder te downloaden. Zoeken op trefwoorden kan door [Ctrl+F] in te drukken. Dan opent een apart scherm waarin u het trefwoord kunt intoetsen.

Uitleenprocedure

U kunt toegang krijgen tot de bibliotheek via uw bibliothecaris of contactpersoon.
Loge Eemland: Ton Smits
Loge Jacob van Campen: Arjen Kranendonk, Wim Eddes of Nico van Dam
Loge Salomo: Marc Meijer
Loge Spectrum: Joost Hover of Joris Hellevoort
Loge Thorhem: Willem Kistemaker of Henk Vos

In het meest linker laatje ligt het uitleenschrift voor het lenen en terugbezorgen van de boeken.
Er is geen vaste uitleentermijn, behalve wanneer er meer vraag is naar hetzelfde boek. Dan is het 3 weken.

Wensenlijstje

Hierna treft u een wensenlijstje aan om u te informeren en u tevens attent te maken op de mogelijkheid om zelf één of meer van deze boeken aan te schaffen en de ruimte in uw eigen bibliotheek te vergroten door een exemplaar na lezing c.q. doorkijken te schenken aan onze maçonnieke bibliotheek. Een aantal broeders zijn hierin reeds voorgegaan òf – en dat is ook mogelijk – hebben een boek in ‘duurzame bruikleen’ aan de bibliotheek gegeven.

www.logejacobvancampen.nl/wp-content/uploads/2020/02/Bibliotheek_Wensen_Voorjaar_2020.pdf