Bibliotheek

De bibliotheek is een gezamenlijke bibliotheek van de loges Jacob van Campen, Spectrum, Thorhem, Eemland en Salomo.

De Melchiorkamer wordt door de Stichting Logegebouw Amersfoort (SLA) als ruimte voor de bibliotheek ter beschikking gesteld. De Melchiorkamer is eveneens goed te gebruiken als ruimte voor instructie. Uit het budget van de SLA wordt jaarlijks een budget van EUR 250 ter beschikking gesteld voor de aanschaf van nieuwe boeken.

Uitleen van boeken

Alle broeders kunnen boeken lenen. Ook is het mogelijk de uitleen te laten lopen via de bibliothecaris / contactpersoon van uw loge.

Loge Eemland: Cok de Zwart of Ton Smits
Loge Jacob van Campen: Wim Eddes of Ben Thoolen
Loge Salomo: Marc Meijer
Loge Spectrum: Joost Hover of Joris Hellevoort
Loge Thorhem: Willem Kistemaker of Henk Vos

Uitleen wordt geregistreerd in het daarvoor bestemde blauwe uitleenboek. De maximale termijn voor de uitleen van een boek is gesteld op 3 maanden.

Verkoop van boeken

De voor de verkoop bestemde boeken bevinden zich in het open vak geheel links onderin de kast van de bibliotheek.

De bibliothecaris / contactpersoon van een loge plaatst op comparatie-avonden de voor de verkoop bestemde boeken op de ovalen tafel en draagt de opbrengst van de verkoop af. De opbrengst dient als extra budget voor de aanschaf van nieuwe boeken.

Catalogus

De catalogus is gemaakt in een Excel spreadsheet. Deze is hieronder te downloaden. Zoeken op trefwoorden kan door [Ctrl+F] in te drukken. Dan opent een apart scherm waarin u het trefwoord kunt intoetsen.

Nieuwe aanwinsten

Wensenlijstje

Door de Coronacrisis is  het budget van de bibliotheek niet voldoende voor de aanschaf van nieuwe boeken om  de bibliotheek ‘up to date’ te houden. Wij missen de opbrengsten van de bedelnap en van de verkoop van boeken. Wellicht staat er op deze lijst een boekwerk dat u interesseert en dat u  – na lezing – aan de bibliotheek wilt schenken. Het hoeft geen betoog dat ik daar zeer erkentelijk voor zou zijn.

Digitale bibliotheek

De meest veilige manier in deze tijden is zelf een boek downloaden. Helaas is onze maçonnieke bibliotheek nog niet gedigitaliseerd op een paar uitzonderingen na die hieronder zijn te downloaden.

Een bijzonder document is “De drie lijsten”. Dit betreft een meer of minder officieel document van de Jacob van Campen Loge bedoeld voor instructie met als motto: “we blijven altijd leerling!”

Indien u zelf een maçonniek document in digitale vorm bezit en van belang acht, kunt u deze naar de bibliothecaris zenden. In principe zal hij dat laten plaatsen op de site. Mailto: arjenk693@gmail.com

Vrijmetselarij en broederschappen
Onder de titel “Vrijmetselarij en broederschappen” staat een helder overzicht van alle genootschappen, obediënties die je je maar kunt bedenken. Merendeels met doorklikmogelijkheid voor nadere informatie.
www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/index.htm

Marc Journee
Mysteriegodsdiensten met inwijdingsrituelen kennen al een heel lange geschiedenis. In Egypte, Perzië, Griekenland en Rome kwamen mensen samen om hun existentieel inzicht te verdiepen en om zichzelf als mens te vervolmaken. De vrijmetselarij is een hedendaagse vorm van esoterische spiritualiteit waarin symbolen een grote rol spelen.
De betekenis hiervan is niet eenduidig, de beleving ervan staat centraal. De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung probeerde deze “numineuze” kwaliteit van symbolen begripsmatig te vatten.
De geboren Hasselaar Marc Journée (° 1948) schreef er een proefschrift over. Hiermee doctoreerde hij aan de medische faculteit van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, sectie psychiatrie. Marc werd gastdocent aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen, en was jarenlang actief lid van de Reguliere Grootloge van België.