Bibliotheek

In het logegebouw bevindt zich een maconnieke bibliotheek.
Tijdens de logebijeenkomsten zorgt de bibliothecaris van de betreffende loge dat de bibliotheek open is.

Catalogus

De catalogus is gemaakt in een Excel spreadsheet. Deze is hieronder te downloaden. Zoeken op trefwoorden kan door [Ctrl+F] in te drukken. Dan opent een apart scherm waarin u het trefwoord kunt intoetsen.

Uitleenprocedure

U kunt toegang krijgen tot de bibliotheek via uw bibliothecaris of contactpersoon.
Loge Eemland: Ton Smits
Loge Jacob van Campen: Arjen Kranendonk, Wim Eddes of Nico van Dam
Loge Salomo: Marc Meijer
Loge Spectrum: Joost Hover of Joris Hellevoort
Loge Thorhem: Willem Kistemaker of Henk Vos

In het meest linker laatje ligt het uitleenschrift voor het lenen en terugbezorgen van de boeken.
Er is geen vaste uitleentermijn, behalve wanneer er meer vraag is naar hetzelfde boek. Dan is het 3 weken.

Nieuwe aanwinsten

Wensenlijstje

Door de Coronacrisis is  het budget van de bibliotheek niet voldoende voor de aanschaf van nieuwe boeken om  de bibliotheek ‘up to date’ te houden. Wij missen de opbrengsten van de bedelnap en van de verkoop van boeken. Wellicht staat er op deze lijst een boekwerk dat u interesseert en dat u  – na lezing – aan de bibliotheek wilt schenken. Het hoeft geen betoog dat ik daar zeer erkentelijk voor zou zijn.

Digitale bibliotheek

De meest veilige manier in deze tijden is zelf een boek downloaden. Helaas is onze maçonnieke bibliotheek nog niet gedigitaliseerd op een paar uitzonderingen na die hieronder zijn te downloaden.

Een bijzonder document is “De drie lijsten”. Dit betreft een meer of minder officieel document van de Jacob van Campen Loge bedoeld voor instructie met als motto: “we blijven altijd leerling!”

Indien u zelf een maçonniek document in digitale vorm bezit en van belang acht, kunt u deze naar de bibliothecaris zenden. In principe zal hij dat laten plaatsen op de site. Mailto: arjenk693@gmail.com

Vrijmetselarij en broederschappen
Onder de titel “Vrijmetselarij en broederschappen” staat een helder overzicht van alle genootschappen, obediënties die je je maar kunt bedenken. Merendeels met doorklikmogelijkheid voor nadere informatie.
www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/index.htm

Marc Journee
Mysteriegodsdiensten met inwijdingsrituelen kennen al een heel lange geschiedenis. In Egypte, Perzië, Griekenland en Rome kwamen mensen samen om hun existentieel inzicht te verdiepen en om zichzelf als mens te vervolmaken. De vrijmetselarij is een hedendaagse vorm van esoterische spiritualiteit waarin symbolen een grote rol spelen.
De betekenis hiervan is niet eenduidig, de beleving ervan staat centraal. De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung probeerde deze “numineuze” kwaliteit van symbolen begripsmatig te vatten.
De geboren Hasselaar Marc Journée (° 1948) schreef er een proefschrift over. Hiermee doctoreerde hij aan de medische faculteit van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, sectie psychiatrie. Marc werd gastdocent aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen, en was jarenlang actief lid van de Reguliere Grootloge van België.