Mijn eerste indrukken

Mijn beleving van de inwijding als leerling bij de Loge Jacob van Campen

Reeds lang had ik interesse me nader te informeren en me aan te sluiten bij een Loge van de Vrijmetselarij. Via internet en met name na een goed gesprek met een goede vriend die reeds jaren lid is, trok ik de stoute schoenen aan en heb ik me gemeld bij de Loge Jacob van Campen in Amersfoort. Na een eerste bezoek aan een zitting van de Loge en  diverse gesprekken met haar leden, haar voorzitter en leden van de commissie, werd ik op 18 september 2019 ingewijd als leerling Vrijmetselaar. Met gepaste spanning en gekleed in rokkostuum werd ik opgehaald door één van mijn toekomstige Broeders. 

Het eerste onderdeel was een gesprek onder vier ogen met een gerespecteerd lid sinds jaren, over wat mij deze bijzondere avond te wachten stond. Wat deze Broeder, ja dat mag ik nu zeggen, met name benadrukte, was dat ik me géén zorgen moest maken en: “De avond op ontspannen wijze over mij  heen moest laten gaan!”

Het moment van bezinning in “De Donkere Kamer” met zijn rolattributen, gaf mij een eerste indruk van de symboliek welke in de Loge gebruikelijk is. Ook realiseerde ik mij dat er nog heel veel te leren was. Een groot deel van de ceremonie onderging ik geblinddoekt, waarbij je volkomen dient te vertrouwen op de Broeders die je vergezellen. Dat gaf een veilig en zeker gevoel! 

Het afdoen van de blinddoek en de aanwezigheid van al mijn Broeders, met alle aandacht op mij gericht, was een hoogtepunt van de avond: “Ik was leerling Vrijmetselaar!” Veel ondergane handelingen zitten nog vers in mijn geheugen, echter enkele zijn mij ook ontgaan, zoals de handwassing. 

De gezamenlijke maaltijd en de persoonlijke aandacht middels aanmoedigingswoordjes en kleine attenties, maakte dit alles tot een bijzondere avond voor mij. Er is nog veel arbeid te verrichten de komende tijd alvorens ik mij een volwaardig Vrijmetselaar mag noemen!